MENU

                                         

                   У нас здібні малюки.
Кожна дитина - це унікальний світ! У кожної дитини є прекрасні здібності й таланти, яким треба допомогти

виявитися й розвитися повною мірою. Для цього в нашому закладі працюють такі гуртки:

      Екологічна студія «Пізнайко»   --       Грінчишина Ю. А.

2. Музичний гурток "Дивограй"      --       Купенко Л .Г.

3. "Веселка"                                            --       Гайдай  Н. О.

4. «Здоров`ятка»                                 --        Ніценко Т. Л.

5. «Лад» (духовне - патріотичне 

                                 виховання)          --         Виливок Т .І.      

6. Батьківський клуб «Стежинами духовності»-  Цуркан С.В.

7. "Шахматьонок"                                        -  Самойленко А.А.

                             ЕКОЛОГІЧНА СТУДІЯ «ПІЗНАЙКО»

 

 Завдання гуртка:

     - розвивати у дітей пізнавальний інтерес, спостережливість, кмітливісь;

     - виховувати бережне ставлення до природи, бажання економно використовувати її ресурси;

     - розширити та систематизувати знання дітей про неживу природу шляхом дослідів та експерементів;

     - вчити встановлювати елементарні взаємозв`язки в природі;

                        

 Кожну п*ятницю 14 талановитих, здібних дітей відвідують вокальний гурток «Дивограй».

     Основні завдання гуртка:

-         виховати стійкий інтерес до музики;  розвивати музичні захоплення дітей;

-         сприяти емоційному реагуванню дитини на музику;

-         навчити співати легко, рухливо, не крикливим голосом, а природнім, не напружуючи

голосового апарату;    розвивати музичні здібності (слух, пам*ять, відчуття ритму, мислення

-         виховувати вміння виконувати різні рухи під музику за показом дорослого;

-         навчити виготовляти музичні інструменти Карла Орфа та грі на цих інструментах;

               

«ВЕСЕЛКА"

Завдання гуртка:

     формувати у дітей естетичне ставлення до навколишнього світу;

    - викликати позитивні емоції;вміння включатись у гру;

    - вміння розуміти та створювати художні образи;

    - експериментувати з різноманітними матеріалами, інструментами

    - створити умови для самостійних творчих пошуків.

                                       «ЛАД"   ( духовно  - патріотичне  виховання )

     

 

    Завдання гуртка:

    - засвоєння дитиною доброзичливості, відкритості;

    - формування позитивного відношення дитини до оточуючого світу,

    - виховання почуття патріотизму, необхідність в самовідданому служінні на благо Батьківщині; 

розуміння свого місця та посильна участь в домашніх справах; 

    - відповідальність до своїх справ та вчинків;

    - засвоєння постійних цінностей: милосердя, співчуття, прагнення творити добро 

       БАТЬКІВСЬКИЙ КЛУБ   «СТЕЖИНАМИ ДУХОВНОСТІ»

 Завдання клубу:

    - привернути увагу батьків до проблеми духовно – морального виховання дитини;

    - надати батькам інформацію для підвищення їх психолого – педагогічної  культури;

    - створити умови для спілкування батьків один з одним, спонукати ділитися

         досвідом сімейного виховання;

    - залучати батьків до театралізованих ігор з дітьми та закріплення ними  моральних чеснот;

    -  вчити батьків виявляти розуміння до внутрішнього світу дитини;

    -  створити близькі, довірливі взаємостосунки між дітьми, батьками та  вихованцями. 

           

             «ЗДОРОВ`ЯТКО»

Завдання гуртка:

     - розвивати витривалість, силу волі, базові якості особистості;

     - стимулювати м`язову активність дитини, прищеплювати уміння диференціювати  корисне і

       шкідливе для свого організму;

    - виховувати дружелюбність, колективізм, бажання перемогти

   - заняття на «степ платформах» - музичні аеробічні вправи;

   - оздоровлювати під час виконання рухів, укріплювати легені під час виконання вправ, а також

м`язи всього тіла, формувати поставу,

   - створити належні умови для реалізації дитиною свого природного  потенціалу( фізичного,

психічного, соціального ).

     

                                                                         

                                  

      "ШАХМАТЬОНОК"

 

Мета: -створення умов для самореалізації  особистості;

          -виховання  людини , готової до вирішення  життєвих проблем;

          -розвиток  інтересу  до занять в шахмати у дітей та членів  її родини

 Завдання: -популяризація  шахової  гри  серед  дошкільників та їх батьків;

                 -організація  здорового  дозвілля;

                 -підготовка  дітей,  що володіють  елементарними основами шахівної  гри;

                 -розвиток  логічного мислення, та  здатності  самостійно  приймати рішення, аналізувати;