Міні-чат

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА


 
 

   Методична робота в закладі спрямована на підвищення педагогічної майстерності та передбачає як колективні так і індивідуальні форми роботи:

-         педагогічні ради, педагогічні години, семінари – практикуми, виробничі наради;

-         методичні об’єднання вихователів дошкільних закладів, відвідування, обмін досвідом роботи;

-         робота творчих груп;

-         самоосвіта;

-         підвищення кваліфікації .

 

Робота в дошкільному навчальному закладі №3 «ЗІРОЧКА» ведеться згідно річного плану.
План спрямований на виконання завдань Закону України "Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педколектив ДНЗ працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.
Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

 

Методична робота ведеться згідно річного плану у слідуючих напрямках:

 * створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі ;

*  знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;

*  підвищення професійної компетентності вихователів;

*  вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.

 

Пріоритетні завдання:

 * здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;

 * вживати заходи по організації роботи з дітьми п’ятирічного віку;

 * здійснювати методичний супровід програми виховання і навчання дітей від двох до семи років ДИТИНА.

 * впровадження в роботу дошкільного навчального закладу експериментальної  та інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної освіти, нових форм організації дошкільної освіти.

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

 

ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА "ДИТИНА"

березень2016

Вийшла з друку програма "Дитина", створена науковцями Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Методичний комплект освітня програма для дітей від  2 до 7 років «Дитина» та методичні рекомендації до Освітньої програми розроблені відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

Зміст освітньої програми з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності. Він дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності. 

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1 /11 -16163 від 09.11.2015 р.).

 

Методичні рекомендації для  педагогічних працівників  ДНЗ

Формування соціальної - комунікативної  компетенції у  дошкільників

Розробка методичних рекомендацій для вихователів з питань планування освітнього процесу в ДНЗ за Освітньою  програмою «Дитина»  та БКДО.

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітньо-виховний процес в дитячому садку передбачає ознайомлення дітей з працею дорослих.
Ознайомлення з працею дорослих і виховання поваги до неї – один із способів формування в дітей працьовитості, позитивного ставлення до праці і до трудівників. Знайомлячи дітей з працею дорослих, вихователь має можливість повідомити їм конкретні завдання про працю, сформувати певні уявлення про неї і на цій основі виховати почуття поваги до праці дорослих, навчити цінити працю, пробудити в дітей інтерес і любов до неї, викликати прагнення до трудової діяльності, бажати працювати сумлінно, старанно. Дослідження показали, що в дошкільному віці діти виявляють великий інтерес до праці дорослих. У малюків виникає бажання наслідувати старших, брати участь у їх праці. Діти відчувають радість і задоволення від трудових зусиль, усвідомлюють користь своїх дій, виявляють бережне ставлення до праці дорослих. Вплив праці дорослих на поведінку дітей можна спостерігати і в дитячих іграх. Де вихованці прагнуть точно відобразити той чи інший вид праці так, як спостерігали, підкреслюючи злагодженість дій, акуратність, точність.