MENU

 

 

 Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем  проживання,  що  передбачає  навчання  в умовах  загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до   індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими    і освітніми потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей.


                                                                                           

 

 

 

Основні принципи інклюзивної освіти:

 

- всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим,          не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
- заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх вихованців шляхом узгодження   різних видів і темпів навчання;                                                
- забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних  навчальних планів, застосування   організаційних заходів,
- розробки стратегії  викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків   зі своїми громадами;   
- діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку    додаткову допомогу, яка    може знадобитися їм для забезпечення успішності    процесу навчання.

   Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей - ВСІ діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання   в   інклюзивних   освітніх   закладах   є   корисним   як для дітей з особливими    освітніми потребами, так і для інших дітей, членів суспільства в цілому. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.  Завдяки взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги.


інкюзивна освіта основна from sadok3

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

  • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:
  • моторний
  • мовний
  • соціальний
  • емоційний
  • розвиток дитини.
  • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
  • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
  • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
  • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

                                                                                              
                                                                           

      1.Лист МОН УКРАЇНИ ВІД 02.01.2013 №1/9-1       "Про визначення завдань працівників психологічної

служби  системи освіти в умовах інклюзивного навчання".

Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти

     2.ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

3. Особливі діти

4.Аутизм - що це 

5.Взаємодія з батьками у системі інклюзивної освіти

6.Інклюзивна освіта, основні поняття.